Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

TARJOAMAMME tukihenkilötoiminnan pääasiallisena tavoitteena on psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen avulla parempaan elämänhallintaan löytyvät työkalut lapselle, nuorelle ja ennenkaikkea koko perheelle. 

 

Käyttämämme menetelmät edistävät ja tukevat lapsen, nuoren ja perheen yhteyttä, sekä näiden keskinäistä, myönteistä kehitystä.

Toimintamalli, jota hyödynnämme tukee ja vahvistaa vanhempien kykyä toimia kasvattajana ja lapsen mahdollisuuksia etsiä rajojaan terveellisten ja myönteisten käytänteiden kautta.

Kaikki toimintamme tukihenkilönä perustuu kaikilta osin luottamukselliseen suhteeseen.

Sovittu yhteistyö ja sen sisältö määritellään aina lapsen, nuoren ja perheen elämäntilanteesta ja tarpeista käsin; vanhempien motivaatio ja jaksaminen vanhempana olemiseen on turvattava.

 

Yksinkertaisesti

TARVE, KEINOT, KÄYTÄNNÖN TOIMET...Tarpeen uudelleen arviointi, keinojen säätäminen, käytännön keinojen voimavarakeskeistäminen ja asiakaslähtöisyys.

 

Käyttämämme toimintamallit ovat kannustavia keskusteluita joissa käydään läpi esimerkiksi

- lapsen tai nuoren koulunkäynnin tarjoamien myönteisten mahdollisuuksien kartoittamista mutta myös

- itsetunnon vahvistamiseen tähtääviä tekijöitä,

- terveiden ystävyyssuhteiden opettelua ja vaalimista sekä

- omien asioiden hoitamiseksi osattavia asioita ja ennenkaikkea

- perhesuhteiden vaalimisen edellyttämiä hyviä käytänteitä ja

- oman jaksamisen sekä itsestä huolehtimiseen tähtäävien toimintamallien omaksumista.

TUTUSTU TÄSTÄ kertaluontoisiin tukitapaamisiin. Klikkaa

 

JO OMILLAAN ASUVIEN NUORTEN AIKUISTEN JA NEUROPSYKIATRISESTI OIREHTIVIEN AIKUISTEN  ARJEN TURVAAMISEKSI TARJOTUT KÄYTÄNNÖN KAUTTA TOTEUTUVAT TUKITOIMET:

 

Tarjoamme käytännön kautta toteutuvia ratkaisukeskeisiä tukitoimia myös nuorille, neuropsykiatrisesti oirehtiville aikuisille, jotka ovat jo muuttaneet omilleen.

 

Käytännön tukitoimina voivat olla mm.:

- oikeanlaisen elämänrytmin tavoittaminen,

- kaupassakäynnin toteuttaminen,

- laskujen maksaminen ja järkeistäminen,

- kodin siisteydestä huolehtiminen,

- opiskelujen loppuun saattaminen ja työpaikan löytäminen. 

Klikkaa tästä ja lue lisää!

 

Tukipalveluita voidaan tarvittaessa jatkaa myös työssäkäymisen tukemisessa.

Tarjoamiamme Lastensuojelullisia tukitoimia, voidaan luonnehtia tukitoimiksi joiden tarkoituksena on ehkäistä lastensuojelullisia sijoituksia kodin ulkopuolelle, mutta myös tukitoimina lastensuojelullisten sijoitusten jälkihuolloksi. 

 
Varhainen huolten ja ongelmien tunnistaminen sekä avun saaminen ovat ongelmien ehkäisyn kannalta tehokkaasti ja myönteisesti vaikuttavia sekä kustannuksien että inhimillisen kärsimyksen kannalta tarkasteltuina.
 
Mielestämme on tarkoituksenmukaista, että apua on saatavilla siellä, missä perhe, lapset, nuoret, nuoret aikuiset ovat tottuneet viettämään "normaalia arkea". Palveluiden saavutettavuuteen liittyy myös hyvä palvelujen tarpeisiin vastaavuus ja palvelujen tarjoaminen silloin, kun niitä tarvitaan.
 
Lähtökohtana voidaan myös pitää sitä, että  vanhempien osallisuus lapsen/nuoren arjen toiminnoissa vahvistuu palveluiden myötä sekä lasta/nuorta ja perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia koskevassa päätöksenteossa.
 
Palveluilla tarkoitetaan lastensuojelun tukitoimissa lapsen ja perheen tarvitseman tuen tuomista lähelle perheen arkea, perheen yksilöllisen tilanteen huomioimista sekä tiedon kokoamista yhteen lapsen ja perheen
käyttämistä palveluista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?