Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

VOIMAVARAKESKEINEN TYÖNOHJAUS

 

 

 

MITÄ TYÖNOHJAUS ON?

 

Työnohjaus on ensisijaisesti aikuiskasvatusta. Toisinsanoen työnohjaus on omaan työhön liittyvää, aidon tarkastelun kautta tapahtunutta oppimista, ajattelua ja näkökulmien löytämistä. Ennenkaikkea työnohjaus on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista ammatillista kasvua tukevaa työtä. 

Yksilötyönohjaus on ammatillisen kasvun henkilökohtaista ohjausta. Yksilötyönohjauksen aikana työstetään yhdessä eteenpäin niitä tavoitteita, jotka asiakas on määritellyt. Vaikka yksilötyönohjauksen kautta hahmotetut tarpeet ja teemat elävätkin työhistorian muassa, tarvitaan työnohjausta useimmiten koko työuran varrelle.

Toisinaan työnohjauksen tarve kasvaa yhteisön sisäisistä ristiriidoista. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi aukipuhumattomat tunnekokemukset tai avoimeksi ilmaan roikkumaan jääneet hankalat kokemukset. Voikin olla, että tällöin hyödytään työyhteisön työnohjauksesta.

Työyhteisön työnohjaukselle voi edellämainittujen lisäksi olla monenlaisia muitakin tarpeita. Ohjauksen tarpeena saattaa olla esimerkiksi halu kehittää jotain jo sinänsä hyvin toimivaa työskentelyn tapaa. Lähes poikkeuksetta työyhteisön työnohjauksissa käydään läpi työyhteisön pelisääntöjä sekä ammatillisen vuorovaikutuksen merkitystä ja esimies-alaissuhteiden herättämiä ajatuksista.

Työnohjaus on aina myös organisaation palvelua. Työnohjaus edistää voimavarojen löytämistä sekä voimavarojen uudelleen suuntamiseen tai säilyttämiseen tarvittavaa yhteisöllisyyttä.  Lisätietoa työnohjaajista että työnohjauksesta Suomen työnohjaajat ry:n nettisivuilta http://www.suomentyonohjaajat.fi/

Muistettava on, että Työnohjaus ei ole terapiaa eli mikäli työstettävien asioiden tarpeesi on pääasiallisesti yksityiselämän asioissa, niin työnohjaus ei ole ensisijainen työkalusi. Tarjoamme kuitenkin myös lyhytkestoista ratkaisukeskeistä terapiaa, sekä psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita että ammatillisen tukihenkilön palveluita - joista saattaa olla sinulle apua terapeuttisia istuntoja silmälläpitäen. 

 

* * *

 

 

Työyhteisön voimavarat huomioiva työnohjaus lähtee liikkeelle dialogista, keskustelusta – jossa asioita voidaan parhaiten ymmärtää ja tutkia  vuoropuhelun kautta sekä koko työryhmän ominaisuuksien, kykyjen ja osaamisen hyödyntämiseen.

Voimavaralähtöinen dialogi työnohjauksen muotona edellyttää riittävää uskoa turvallisuuteen. Turvallisuuden tunne työyhteisössä syntyy arvostuksen kautta. Työyhteisön sisäinen arvostus rakentuu kyvystä tarkastella asioita toisten ammattilaisten, työntekijöiden ja asiantuntijoiden näkökulmasta. Keskeisin dialogin taito on kuitenkin kyky käsitellä omia tunteitaan yksilötasolla, mutta myös työyhteisön yhteisen asian edistämiseksi ja perustyön merkityksen hahmottamiseksi.

Vaikka yksilöllä, yhteisöllä tai yrityksellä olisikin hallussaan toimiva paketti työkaluja – ja taitoa niiden käyttämiseenkin, niin ilman yrityksen yhteen toimimisen kykyä voimavarojen hyödyt eivät välity aivan toivotulla tavalla perustyön tekemiseen.

 

* * *

 

Työyhteisön voimavarat huomioiva työnohjaus sopii useimmissa työyhteisöissä tilanteisiin, joissa koetaan tarpeelliseksi pysähtyä tarkastelemaan työn tekemisen tapoja ja rakenteita, mutta myös silloin kun halutaan vahvistaa ammatti-identiteettiä ja – osaamista tai mahdollisesti silloin, kun on tarve käsitellä haastavista työ- tai asiakastilanteista nousevia tunteita.

Voimavarakeskeinen työnohjaus voidaan työyhteisön sisällä nähdä monesti myös työn laadun varmistajana. Työyhteisöjen ulkopuolinen työnohjauksen ammattilainen parhaimmillaan haastaa ohjattavia tutkimaan ja kehittämään työtä. Työnohjauksesta huolehtiva ammattilainen parhaimmillaan myös kulkee työyhteisön rinnalla ja kannattelee työyhteisön sisäistä dialogia voimavarojen suuntaan. Ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina sekä voimavarakeskeisenä työnohjaajana olen viehättynyt juuri voimavarojen uudelleenhahmottamisen tunteesta.

Voimavarakeskeinen työnohjaus on tarkoitettu yksilöille, ammattilaisille, ryhmille, työyhteisöille ja esimiehille. Työnohjauksen mahdollisina muotoina voivat olla mm. ryhmä, yksilö sekä yhteisötyönohjaustapaamiset. Kaikkia työnohjauksen muotoja voidaan tuottaa myös etätyönohjauksen muodossa.

 

Vaikka erikoisalaani ovatkin terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattihenkilöstön ohjaukset, annan ohjausta kaikkien alojen ammattilaisille. 

 

Psykiatrinen Sairaanhoitaja | Voimavarakeskeinen, Dialoginen Työnohjaaja |Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti | Neuropsykiatrinen ohjaaja

Anttiolavi Salonen

 

Yhteystiedot:

Anttiolavi Salonen, Mäkikatu 9. NOKIA.

Sähköposti: anttiolavisalonen@gmail.com

Puhelin: +358 40 59 64 908

 

 

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?